www.wallenas.com

 

KULTURSKOLAN - FALKENBERG


Välkommen att börja på Kulturskolan i Falkenberg.
Jag heter Lars Wallenäs och undervisar i piano, foto och film.Vi kommer att vara i hus 5 på gymnasieskolan.

Vägbeskrivning hus 5

Lektionerna är en gång per vecka och vi följer grundskolans läsårsschema. Har du lov i skolan
så är det lov på kulturskolan.


Nu är det ju även andra saker att tänka på som Corona.
Kulturskolan följer de riktlinjer vi har fått men det är viktigt att vi hjälps åt.
(se nedan)

När det gäller uppropet så har vi det i en stor entréhall i hus 5. Det kommer att var ca 30 personer
samtidigt men det borde inte bli något problem om vi hjälps åt att hålla avstånd.
Uppropet tar ca 30 minuter.

______________________________________________________

CORONAINFORMATION

Riktlinjer och policy för undervisningen i Falkenbergs kulturskola med anledning av Coronapandemin
gäller höstterminen 2020, eller tills nya kommunala eller nationella riktlinjer presenteras.

I våra egna undervisningsrum ska handsprit finnas tillgängligt så att alla elever kan sprita händerna innan lektionen börjar.
Elever som går i skolan bedöms också kunna delta i Kulturskolans verksamhet.
Elever som efterfrågar distansundervisning av särskilda anledningar bedöms från fall till fall.

Piano
Instrumentlektioner enskilt eller i grupp genomförs som vanligt.
Klaviaturerna avtorkas mellan lektionerna med desinfektionsdukar.

Film/Foto
Lektionerna genomförs som vanligt. Lektionerna planeras så att fysisk närkontakt
minimeras och eleverna placeras med distans mellan varandra i möjligaste mån.
Utrustningen avtorkas mellan lektionerna med desinfektionsdukar.

______________________________

Kontakt
Kulturskolan tel 0346 88 65 65 (Anna Törngren)
Lars Wallenäs tel 0705 39 31 42
hemnummer: 0346 531 42
Mail:
lars.wallenas@falkenberg.se
lars@wallenas.com