Improvisation -Ackord/Skalor

Start|II-V-I förklaring|II-V-I mallar|Skalor-pianomallar|Improvisation ackord/skalor|Ackordmallar

_______________www.wallenas.com______________________________________________________


Du som är i början av din karriär som improvisatör kan behöva lite hjälp med att
veta vilka skalor som man kan använda till ett specifikt ackord. Exemplet nedan visar olika
ackord i vänsterspalten och till höger ges exempel på skalor som passar att improvisera på.
En van improvisatör tänker inte skalor, så det är mest i början som du kanske behöver lite hjälp.
Försök efter hand att inte bara köra skalor upp och ner utan tänk mer i "fraser" (musikaliska meningar).
Glöm inte heller att pauser ibland är det som gör att det svänger mest.
De skalor du läser dig till här finns att tillgå som mallar på sidan Skalor-pianomallar.
Exemplet visar ackorden i C-dur.

av Lars Wallenäs


DURACKORD
SKALOR
C, CMaj7, CMaj9,C6, C6/9 C-dur, C-Lydisk, C-Bebop(dur)
C-Pentatonisk(dur), G-Pentatonisk(dur)
MOLLACKORD SKALOR
Cm, Cm7, Cm9, Cm11 C-Dorisk, C-Bebop(moll), C-Pentatonisk(moll)
F-Pentatonisk(dur), Bb-Pentatonisk(dur)
Eb-Pentatonisk(dur), C-Bluesskala, C-mollskala(harm)
SEPTIMACKORD SKALOR
C7, C9, C13, C7sus, Csus, C11 C-Mixolydisk, C-Bebop(dur), C-Pentatonisk(dur)
FÖRMINSKADE ACKORD SKALOR
Cm7b5 C-Lokrisk