Lite Tvärflöjtshistorik

Start|Flöjthistorik|Bakgrundskomp|Notskola|Spela blues|Träna gehör|Musikens språk|Din flöjt

_______________www.wallenas.com_____________________________________________

Flöjter av olika slag är ett av de äldsta instrument man känner till. Från början var olika vassrör och andra ihåliga rörliknande föremål upphovet till dessa instrument.
Under 1500-talet började man bygga olika föregångare till tvärflöjten. 1660 utvecklade instrumentbyggarfamiljen Hotteterre tvärflöjten till att likna dagens. En stor skillnad var att mittdelen gjordes delvis konisk vilket underlättade överblåsningen. Flöjten hade dock endast en klaff.
Klaffsystem växte fram under senare delen av 1700-talet. 1832 lanserade den tyske flöjtisten Theobald Boehm den koniska Böhmflöjten med en klaff för varje tonsteg. Han vidareutvecklade flöjten till 1847 då den cylindriska Böhmflöjten var färdig. I modern tid har klaffsystemet utvecklats med bättre precision.


Man kan förstå att tvärflöjten hör till familjen träblåsinstrument med tanke på dess historik. Trä har varit det dominerande materialet ända fram till 1900-talet. Under renässansen använde man buxbom och i slutet av 1700-talet användes även grenadill och cocus.
Det visade sig dock att flöjterna ibland kunde spricka och de var dessutom ganska tonsvaga så utvecklingen av instrumentet har medfört en övergång till metall.
Det finns flera olika storlekar av tvärflöjt:

Piccolaflöjt (Flauto piccolo)
Flöjt (Flauto) (Det är denna som du har)
Altflöjt (Flauto contralto)
Basflöjt (Flauto Basso)