Träna ditt gehör

Start|Flöjthistorik|Bakgrundskomp|Notskola|Spela blues|Träna gehör|Musikens språk|Din flöjt

_______________www.wallenas.com_____________________________________________

Gehörsträning med 3 toner.

Här kan du träna ditt gehör tillsammans med ditt instrument.
Det går till så att du bestämmer dig för vilka toner du ska träna på.
Dessa står angivna i vänsterspalten. Bestäm om rytmen ska vara rak (straight)
eller haltande (shuffle). Gör dig beredd och klicka på tonartens namn.
Du hör snart en enkel melodi spelas med de tre tonerna.
Efter 2 takter ska du härma det som nyss spelades.
Lycka till!
Toner Straight Shuffle
C, D, E C-dur C-dur
Db, Eb, F Db-dur Db-dur
D, E, F# D-dur D-dur
Eb, F, G Eb-dur Eb-dur
E, F#, G# E-dur E-dur
F, G, A F-dur F-dur
Gb, Ab, Bb Gb-dur Gb-dur
G, A, H(B) G-dur G-dur
Ab, Bb, C Ab-dur Ab-dur
A, H(B), C# A-dur A-dur
Bb, C, D Bb-dur Bb-dur
H(B), C#, D# H(B)-dur H(B)-dur

En tanke är också att använda dessa övningar
för att träna grepp på ditt instrument.