Notskola

Start|Flöjthistorik|Bakgrundskomp|Notskola|Spela blues|Träna gehör|Musikens språk|Din flöjt

_______________www.wallenas.com_____________________________________________

Här ser du ett utdrag ur ett så kallat partitur.
Gör så här:
Svep med pekmusen över bilden så ser du att
det bildas en hand på vissa ställen.
Dessa leder dig genom ett knapptryck till en
förklaring på det du pekat.
Ex: Tonart, taktart, rytmer, pauser etc.
Du kan även läsa om de olika instrumenten.

Läs om tvärflöjten Läs om klarinetten Läs om trumpet Läs om saxofon Läs om klarinett Läs om tvärflöjt Läs om klarinett Läs om trumpet Läs om saxofon Läs om klarinett Läs om tempo Läs om tonarter Läs om taktarter Läs om klaver Läs om dynamik Läs om pauser Läs om notvärden Läs om notvärden Läs om pauser Läs om pauser Läs om dynamik